క్రైస్తవ్యం అనగా ఏమి ?

Përditësimi i fundit më May 2, 2024

క్రైస్తవ్యం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మతం కాబట్టి, చాలా మందికి అది పేరు ద్వారా తెలుసు. మీకు క్రైస్తవ స్నేహితులు లేదా సహచరులు ఉండవచ్చు లేదా కొన్ని క్రైస్తవ విశ్వాసాల గురించి చదివిన తర్వాత ఆసక్తిగా ఉండవచ్చు. ఈ వ్యాసం క్రైస్తవ్యం గురించి 7 ప్రాథమిక అంశాలుగా తెలియపరుస్తుంది. మీరు లోతుగా పరిశోధించాలనుకుంటే, దయచేసి మా కథనాలను వర్గం వారీగా బ్రౌజ్ చేయండి లేదా నిర్దిష్ట ప్రశ్న కోసం శోధించండి.

1. దేవుడు
క్రైస్తవ్యానికి ఆధారం దేవునిపై మనకున్న విశ్వాసం. అతను అత్యున్నతుడైన దేవుడు కానీ మానవులతో వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటాడు. దేవునితో ఈ సంబంధం క్రైస్తవ విశ్వాసానికి కీలకం.

క్రైస్తవ్యం అనేది ఏకేశ్వరోపాసన, అంటే దేవుడు ఒక్కడే నమ్ముతుంది . కానీ ఈ ఒక్క దేవుడు ముగ్గురు వ్యక్తులలో ఉన్నాడు: తండ్రి, కుమారుడు మరియు పరిశుద్దాత్మ. మనము దీనిని “త్రిత్వం” అని పిలుస్తాము.
దేవుడు శాశ్వతుడు, అంటే ఆయన కాలానికి అతీతుడు. అతను ఎప్పుడూ అలాగే ఉన్నాడు మరియు ఎల్లప్పుడూ అలాగే ఉంటాడు.
దేవుడు విశ్వం మరియు ప్రతి వ్యక్తి యొక్క సృష్టికర్త. ఇది ఆయనకి మన ప్రభువుగా ఉండే హక్కును ఇస్తుంది.
దేవుడు పవిత్రుడు మరియు నీతిమంతుడు. అతను ఖచ్చితంగా మంచివాడు.
దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు మరియు సర్వజ్ఞుడు, అంటే అతనికి ప్రతిదీ తెలుసు మరియు అతను చేయాలనుకున్నది ఏదైనా చేయగల శక్తి ఉంది.
దేవుడు ప్రేమతో నిండి ఉన్నాడు మరియు తన పిల్లలు తనకు కావాలని ప్రజలను ఆహ్వానిస్తాడు.

2. పాపం

దేవునితో మన సంబంధానికి భంగం కలిగించే ఒక అపారమైన సమస్య ఉంది. బైబిల్ దానిని “పాపం” అని పిలుస్తుంది. పాపం అంటే మానవులమైన మనం దేవుణ్ణి మన ప్రభువుగా అంగీకరించము. మనము మన అవిధేయత ద్వారా అతని ముఖం మీద చెంపదెబ్బ కొట్టి, మన స్వంత మార్గంలో వెళ్లడానికి ఇష్టపడతాము. ఈ సమస్య మొదటి మానవ జంట అయిన ఆదాము అవ్వలు దేవుని శత్రువు అయిన సాతాను యొక్క అబద్ధాలను నమ్మి, దేవునికి అవిధేయత చూపాలనే అంశము తో మొదలైంది. అప్పటి నుండి, మానవులందరూ చెడిపోయిన హృదయంతో జన్మించారు మరియు దేవుణ్ణి సరిగ్గా ప్రేమించలేరు మరియు గౌరవించలేరు. పాపం సృష్టిని కూడా వక్రీకరించింది మరియు దాని పర్యవసానాలను మనం ప్రతిరోజూ చూస్తాము: అనారోగ్యం, ద్వేషం, పేదరికం మరియు మరణం కూడా.

3.పరలోకము:

పాపం ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ, మన పరిస్థితి నిరాశాజనకంగా లేదు. “దేవుడు లోకమును ఎంతగానో ప్రేమించాడు, ఆయన తన ఏకైక కుమారుడిని ఇచ్చాడు, అతనిని విశ్వసించే ప్రతి ఒక్కరూ నశించకుండా శాశ్వత జీవితాన్ని పొందాలి.” (యోహాను 3:16) ప్రభువు ఆయనతో మరలా సరిదిద్దుకోవడానికి ఒక మార్గాన్ని అందించాడు. మానవ పాపానికి కుమారుడైన దేవుడు స్వయంగా సిలువలో మూల్యం చెల్లించుకున్నాడు! మనం చేయవలసిందల్లా ఆయన క్షమాపణను మరియు మన జీవితాలపై ఆయన ప్రభువుగా అంగీకరించడమే. యేసుక్రీస్తును మన రక్షకునిగా విశ్వసించడం పాపపు శిక్ష నుండి మనలను రక్షిస్తుంది మరియు దేవునితో మన సంబంధాన్ని పునరుద్ధరిస్తుంది. శాశ్వతమైన మరణానికి బదులుగా, మనం శాశ్వత జీవితాన్ని పొందుతాము.

4. యేసు క్రీస్తు

మానవ పాపానికి మూల్యం చెల్లించడానికి, కుమారుడైన దేవుడు మానవ రూపాన్ని ధరించాడు. ఆయన మానవ శిశువుగా జన్మించాడు, సాధారణ కుటుంబంలో పెరిగాడు మరియు 30 సంవత్సరాల వయస్సులో బోధించడం ప్రారంభించాడు. అతని పేరు యేసు, అంటే “రక్షించేవాడు”. యేసు తల్లి మేరీ ఒక సాధారణ స్త్రీ. ఒక దేవదూత “పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదికి వచ్చును, సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను కమ్ముకుంటుంది ; కాబట్టి పుట్టబోయే బిడ్డను పరిశుద్ధుడు – దేవుని కుమారుడని అంటారు.అని మరియతో చెప్పింది.

యేసు భూమిపై పరిచర్య చేస్తున్నప్పుడు, దేవుని రక్షణ ప్రణాళిక గురించిన సువార్తను ప్రకటించాడు. ఆయన సందేశం అయన అతీంద్రియ శక్తిని చూపించే సంకేతాలు మరియు అద్భుతాలతో కూడి ఉంది. అయితే ఆయన వాదనలను మత పెద్దలు అంగీకరించలేదు. వారు అతనిని తిరస్కరించారు మరియు ఆయనను మరణానికి కూడా కుట్ర పన్నారు. యేసు సుమారు 33 సంవత్సరాల వయస్సులో ఉన్నప్పుడు, అతను సిలువ వేయబడ్డాడు. ఇది మానవ చరిత్రలో అత్యంత భయంకరమైన క్షణం, అయితే ఇది దేవుని ప్రణాళికలో భాగం మరియు శతాబ్దాల క్రితం ప్రకటించబడింది. “లేఖనాల ప్రకారం క్రీస్తు మన పాపాల కోసం చనిపోయాడు” (1 కొరింథీయులు 15:3) యేసు మరణం ప్రాయశ్చిత్తం, అంటే ఆయన తన స్వంత పాపాల కోసం కాదు (అతను ఏ పాపం చేయలేదు). అయనను ఎవరు నమ్ముతారో వారి పాపాల కోసం మరణించాడు.

యేసు మరణం కథ ముగింపు కాదు. మూడు రోజుల తరువాత, అయన సమాధి నుండి లేచాడు! ఆయన వివిధ సందర్భాలలో తన శిష్యులకు కనిపించాడు మరియు స్వర్గంలో ఉన్న తన తండ్రి వద్దకు తిరిగి వచ్చాడు. అయన మానవాళికి తీర్పు తీర్చడానికి మరియు తన పిల్లల కోసం కొత్త, పరిపూర్ణ ప్రపంచాన్ని సృష్టించడానికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ప్రపంచం అంతం వరకు ఇక్కడే ఉంటాడు.

5. పరిశుద్ధాత్మ

తండ్రి అయిన దేవుడు మరియు కుమారుడైన దేవుడు కాకుండా పరిశుద్ధాత్మ త్రిత్వం మూడవ వ్యక్తి. అతను ప్రపంచ సృష్టిలో పాల్గొన్నాడు, కానీ మానవుల పునర్నిర్మాణంలో కూడా ఉన్నాడు. ఎవరైనా విశ్వాసములోకి వచ్చినప్పుడు, అతను లేదా ఆమె రూపాంతరం చెందుతారు మరియు పునరుద్ధరించబడతారు. ఈ ప్రక్రియను “తిరిగి జన్మించడం” అని పిలుస్తారు మరియు ఇది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా జరుగుతుంది. అతను విశ్వాసులలో నివసిస్తాడు మరియు వారిని దేవుని హృదయనుసారమైన ప్రజలుగా మారుస్తాడు. అయన చర్చిని మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు మరియు రక్షిస్తాడు మరియు దేవుడు మన కోసం ఉంచిన పనుల కోసం మనల్ని సిద్ధం చేస్తాడు.

6. నిత్య జీవితం:

ఈ ప్రపంచం తాత్కాలికమైనది మాత్రమే అని బైబిల్ స్పష్టం చేస్తుంది. అది గతించిపోతుంది, దేవుడు కొత్త ఆకాశాన్ని కొత్త భూమిని సృష్టిస్తాడు. ఈ కొత్త లోకంలో ఇక పాపం, మరణం ఉండదు. దేవుని క్షమాపణను అంగీకరించి, పాపం నుండి శుద్ధి చేయబడిన వ్యక్తులు మాత్రమే దేవుని సన్నిధిలో శాశ్వతంగా జీవించడానికి అనుమతించబడతారు. ఎవరైతే దేవుణ్ణి తిరస్కరించారో వారు త్రోసివేయబడతారు మరియు శాశ్వతమైన శిక్షను ఎదుర్కొంటారు.దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం మరియు ఆయనకు మనల్ని సమర్పించుకోవడం అక్షరాలా జీవిత ప్రాముఖ్యత.

7. బైబిల్:

క్రైస్తవ విశ్వాసం గురించిన సమాచారం యొక్క ప్రధాన మూలం బైబిల్. ఇది మనకు దేవుని సందేశం, మానవ రచయితలచే వ్రాయబడింది మరియు ప్రసారం చేయబడింది.

Share post